I Krwista Olimpiada Międzyuczelniana właśnie wystartowała !!!

Od 2 marca do 24 marca oddaj krew w jednej z 12 Śląskich uczelni wyższych.

Wygrywa uczelnia, której największy procent studentów odda krew.

 

 

Instagram